Tôn Ngộ Không IQ vô cực

Cập nhật 20 ngày trước

Tôn Ngộ Không IQ vô cực

IQ vượt tầm Phật Tổ, sư phụ Đường Tăng không đủ tuổi. Sư phụ niệm chú đau đầu thì đã có panadol extra.

#Tôn Ngộ Không #IQ vô cực