Trần Đức Bo chấp ngón tay vào nhau ra vẻ không hiểu

Cập nhật 9 ngày trước

Trần Đức Bo chấp ngón tay vào nhau ra vẻ không hiểu

Không biết là ngây thơ đáng yêu hay đang giả vờ nữa.

#Trần Đức Bo