Trần Đức Bo chắp tay nam mô a di đà phật

Cập nhật 1 tháng trước

Trần Đức Bo chắp tay nam mô a di đà phật

Không biết làm cách nào khác ngoài việc chắp tay cầu nguyện.

#Trần Đức Bo