Trang facebook của Hoo Lee Sheet và Ho Lee Fuk

Cập nhật 5 tháng trước

Trang facebook của Hoo Lee Sheet và Ho Lee Fuk

Những cái tên đi vào lòng đất nếu đọc theo phiên âm tiếng Anh.

#Meme hài