Trên cả tuyệt vời, chúc vui vẻ hạnh phúc bình an

Cập nhật 1 tháng trước

Trên cả tuyệt vời, chúc vui vẻ hạnh phúc bình an

Dùng ảnh này comment status các đứa bạn để chứng tỏ mình là người trưởng thành.

#Người già hay dùng