Trời đã sinh ra chó sao còn sinh ra mày để khó phân biệt vậy?

Cập nhật 4 tháng trước

Trời đã sinh ra chó sao còn sinh ra mày để khó phân biệt vậy?

Làm cách nào để phân biệt chó và đứa bạn thân của mình nhỉ?

#Meme chó