Trong chúng ta luôn tồn tại 3 nhân cách: thằng bạn, ông anh và thằng em

Cập nhật 2 tháng trước

Trong chúng ta luôn tồn tại 3 nhân cách: thằng bạn, ông anh và thằng em

Mỗi khi ai đó kể 1 câu chuyện gay cấn hoặc cảm thấy xấu hổ.

#Comment dạo