Trump nói mặc dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn

Cập nhật 2 tháng trước

Trump nói mặc dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn

Tổng thống đương nhiệm của Mỹ chính thức tạch nhiệm kỳ mới.

#Donald Trump #Người già hay dùng

Meme cùng chủ đề
Xem thêm