Trung thu ăn bánh uống trà, lồng đèn để ngắm còn em là để yêu

Cập nhật 12 ngày trước

Trung thu ăn bánh uống trà, lồng đèn để ngắm còn em là để yêu

Nhưng vấn đề ở đây là chưa có ai để yêu cả.

#Meme trung thu #Mèo Tom