Tư duy chút đi, dùng não đi, não rất hữu dụng

Cập nhật 1 tháng trước

Tư duy chút đi, dùng não đi, não rất hữu dụng

Mày đã sử dụng não bao giờ chưa thế?

#Meme hài