Tuyệt lắm, very nice, very nai xừ

Cập nhật 19 ngày trước

Tuyệt lắm, very nice, very nai xừ

How to khen một người khác một cách chính chắn và già dặn.

#Người già hay dùng