Uống một tách trà cho tâm hồn thanh tịnh

Cập nhật 6 ngày trước

Uống một tách trà cho tâm hồn thanh tịnh

Con vịt ngồi uống trà cho tâm hồn thanh tịnh.

#Meme hài