Và thế là họ dịt nhau tơi bời khói lửa

Cập nhật 6 ngày trước

Và thế là họ dịt nhau tơi bời khói lửa

Dùng ảnh này để comment trong các status hạnh phúc thì chắc cũng khá hợp lý nhỉ?

#Comment dạo