Vàng bạc mày to nhờ

Cập nhật 5 ngày trước

Vàng bạc mày to nhờ

Đừng bao giờ mang vàng bạc ra để xem thường người khác. Vàng bạc mày to nhỉ.

#Đầu cắt moi