Vắt chanh vào vết thương như những bài hát buồn trong đêm tối cô đơn vậy

Cập nhật 2 tháng trước

Vắt chanh vào vết thương như những bài hát buồn trong đêm tối cô đơn vậy

Khi nỗi đau ngày càng được đào sâu hơn, giống như xát muối vào vết thương vậy.

#Meme hài