Vị cô nương trề môi nói dòng đĩ không có cốt cách

Cập nhật 1 tháng trước

Vị cô nương trề môi nói dòng đĩ không có cốt cách

Comment chửi bạn thân bằng ảnh meme này thì còn gì bằng.

#Meme hài