Ví em như một con lô. Mặc kệ kết quả vẫn liều để ôm.

Cập nhật 9 ngày trước

Ví em như một con lô. Mặc kệ kết quả vẫn liều để ôm.

Chú chó nói: Ví em như một con lô. Mặc kệ kết quả vẫn liều để ôm. ảnh chế lô thủ

#Status hay #Meme chó #Meme Cheems