Viên trị lùn - đặc trị triệu chứng: thấp bé không cao bằng ai

Cập nhật 5 tháng trước

Viên trị lùn - đặc trị triệu chứng: thấp bé không cao bằng ai

Hướng dẫn sử dụng: cần cao 1 - 3 cm: 1 viên/ngày Cần cao 3 - 7 cm: 10 viên/ngày

#Thuốc chế

Meme cùng chủ đề
Xem thêm