Viên trị nứng (vỉ 20 viên)

Cập nhật 10 ngày trước

Viên trị nứng (vỉ 20 viên)

Liều dùng từ 2 đến 3 viên/ngày. Giúp người bị nứng bình tâm lại suy nghĩ về cuộc đời.

#Meme hài