Vịt trắng cầm dao sáng choang

Cập nhật 5 tháng trước

Vịt trắng cầm dao sáng choang

Nói một tiếng nữa là đừng hỏi vì sao có tiết canh vịt nghe khum?

#Meme hài