Vịt vàng bị bịt mồm: được rồi mày không cần nói nữa

Cập nhật 1 tháng trước

Vịt vàng bị bịt mồm: được rồi mày không cần nói nữa

Tốt nhất mày nên im lặng trước khi tao bực mình.

#Vịt Vàng