Với cái tầm này thì chỉ có dịt nhau mới giải quyết được mọi chuyện thôi

Cập nhật 1 tháng trước

Với cái tầm này thì chỉ có dịt nhau mới giải quyết được mọi chuyện thôi

Chứ không còn biện pháp nào khác hữu hiệu hơn cả.

#Meme hài