Với chúng ta tết đã đến gần, với thầy ông nội tết cách xa ngàn cây số

Cập nhật 17 ngày trước

Với chúng ta tết đã đến gần, với thầy ông nội tết cách xa ngàn cây số

Ai đó làm ơn đỡ tao dậy...

#Thầy ông nội #Meme Tết