Vừa khóc vừa nói đúng thật là đit con mẹ cuộc đời

Cập nhật 4 tháng trước

Vừa khóc vừa nói đúng thật là đit con mẹ cuộc đời

Cuộc đời nhiều khi éo leo quá chỉ muốn chửi thật to rồi khóc một mình, ok.

#Meme hài