Vừa lái xe vừa khóc nước mắt nước mũi đầm đìa

Cập nhật 2 tháng trước

Vừa lái xe vừa khóc nước mắt nước mũi đầm đìa

Nỗi đau này có mấy ai thấu được đây?

#Meme hài