Vui lòng câm con mẹ mồm mày lại, cảm ơn!

Cập nhật 2 tháng trước

Vui lòng câm con mẹ mồm mày lại, cảm ơn!

Cách nhanh nhất để khiến ai đó im lặng.

#Meme hài