Vứt não - lấy não bỏ vào thùng rác

Cập nhật 1 tháng trước

Vứt não - lấy não bỏ vào thùng rác

Giờ thì não ơi tao không cần đến mày nữa rồi.

#Meme hài