Xê Kô nói thôi đéo, tiền lon đâu ra mà cho mày vay?

Cập nhật 4 tháng trước

Xê Kô nói thôi đéo, tiền lon đâu ra mà cho mày vay?

Đây là bạn khi có ai đó nhắn tin hỏi mượn tiền.

#Nobita