Xem điện thoại bắn ra nhiều trái tim vào mắt

Cập nhật 1 tháng trước

Xem điện thoại bắn ra nhiều trái tim vào mắt

Được sử dụng comment dạo khi bạn thấy một thứ gì đó dễ thương và đáng yêu vô cùng.

#Meme hài