Xin dừng lại, căng nữa tôi chết

Cập nhật 5 tháng trước

Xin dừng lại, căng nữa tôi chết

Làm gì thì làm đùa gì thì đùa nhưng đừng có mà căng quá.

#Chim cánh cụt