Xin mời cafe nhé, chúc ngày mới muôn điều tốt đẹp

Cập nhật 2 tháng trước

Xin mời cafe nhé, chúc ngày mới muôn điều tốt đẹp

Mời nhau bằng cốc cafe đơn giản mà đậm tình sống ảo.

#Người già hay dùng