Xóa bài đi ông, người mù mà thấy thì phản cảm lắm

Cập nhật 5 tháng trước

Xóa bài đi ông, người mù mà thấy thì phản cảm lắm

Sử dụng để khuyên ai đó xóa bài đăng của họ đi một cách hài hước.

#Comment dạo