Xuân Quỳnh comment dạo: ảo không các cháu

Cập nhật 5 tháng trước

Xuân Quỳnh comment dạo: ảo không các cháu

Vì ảo quá nên giờ học sinh không biết Xuân Quỳnh là nữ hay nam.

#Meme thi cử #Comment dạo