Operon là gì? Câu trả lời đúng nhất!

Operon là gì?

Một tập hợp các gen được phiên mã dưới sự kiểm soát của gen điều hành. Cụ thể hơn, operon là một đoạn DNA chứa các gen liền kề bao gồm gen cấu trúc, gen điều hành và gen điều hòa.

Vì vậy, operon là một đơn vị chức năng của quá trình phiên mã và điều hòa di truyền. Operon được tìm thấy trong nhiều sinh vật nhân sơ ( vi khuẩn , vi rút và một số tảo) và đã mang lại những hiểu biết có giá trị về di truyền vi sinh vật.

Advertisement

Operon lac là gì?

Operon lactose (operon lac) là operon cần thiết cho việc vận chuyển và chuyển hóa đường lactose ở E. coli và nhiều vi khuẩn đường ruột khác. … Sản phẩm gen của lacZ là β-galactosidase phân cắt lactose, một disaccharide, thành glucose và galactose.

Operon trp là gì?

Operon trp là một nhóm các gen mã hóa enzyme sinh tổng hợp cho tryptophan amino axit, được tìm thấy trong E. coli vi khuẩn.

Mọi điều về operon bạn chưa biết

Mỗi operon bao gồm các trình tự DNA ảnh hưởng đến quá trình phiên mã của chính nó; chúng nằm trong một khu vực được gọi là khu vực quản lý.

Vùng điều hòa bao gồm promoter và vùng bao quanh promoter mà các yếu tố phiên mã, protein được mã hóa bởi gen điều hòa, có thể liên kết.

Advertisement

Các yếu tố phiên mã ảnh hưởng đến sự gắn kết của RNA polymerase với promoter và cho phép nó tiến triển để phiên mã các gen cấu trúc.

Cơ chế kìm hãm là một yếu tố phiên mã ngăn chặn quá trình phiên mã của gen để đáp ứng với kích thích bên ngoài bằng cách liên kết với trình tự DNA trong vùng điều hòa được gọi là operator, nằm giữa vị trí liên kết RNA polymerase của promoter và vị trí bắt đầu phiên mã của gen cấu trúc đầu tiên.

Cơ chế liên kết vật lý ngăn chặn RNA polymerase phiên mã các gen cấu trúc. Ngược lại, chất hoạt hóa là một yếu tố phiên mã làm tăng quá trình phiên mã của gen để đáp ứng với kích thích bên ngoài bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho RNA polymerase liên kết với promoter.

Chất cảm ứng, loại phân tử điều hòa thứ ba, là một phân tử nhỏ kích hoạt hoặc kìm hãm quá trình phiên mã bằng cách tương tác với chất kìm hãm hoặc chất hoạt hóa.

Ở sinh vật nhân sơ, có những ví dụ về các operon mà các sản phẩm gen của chúng được yêu cầu khá nhất quán và do đó, sự biểu hiện của chúng không được kiểm soát.

Các operon như vậy được biểu hiện một cách cấu thành, có nghĩa là chúng được phiên mã và dịch mã liên tục để cung cấp cho tế bào mức trung gian không đổi của các sản phẩm protein.

Các gen như vậy mã hóa các enzym liên quan đến các chức năng quản lý cần thiết để duy trì tế bào, bao gồm sao chép, sửa chữa và biểu hiện DNA, cũng như các enzym tham gia vào quá trình chuyển hóa cốt lõi.

Ngược lại, có những operon nhân sơ khác chỉ được biểu hiện khi cần thiết và được điều chỉnh bởi chất kìm hãm, chất hoạt hóa và chất cảm ứng, wowhay.com chia sẻ cùng bạn.

Related Posts

Xe chấn là gì? Giải thích đúng nhất!

Xe chấn là gì, nghĩa là gì trên facebook, TikTok, trainghiemhay.com giải thích nghĩa xe chấn đúng nhất! Advertisement Dạo gần đây, thường nghe về “xe chấn,…

7 phim như Midnight Sky hay nhất nên xem

7 phim như Midnight Sky hay nhất nên xem tổng hợp phim có nội dung cốt truyện, kịch bản, nhân vật tương tự giống như phim Midnight Sky….

10 anime như Maou-sama, Retry! hay nhất nên xem

10 anime như Maou-sama, Retry! hay nhất nên xem giới thiệu anime cốt truyện tương tự Maou-sama, Retry!, anime nội dung giống Maou-sama, Retry! không thể bỏ qua. 10…

Luni là ai? Điều đặc biệt về Luni chưa ai biết

Luni là ai, Luni tên thật là gì, người nước nào, Luni Gacha Life., wowhay.com chia sẻ điều đặc biệt về Luni chưa ai biết. Luni là…

Mai Davika là ai mà thành ‘nàng thơ’ trong MV ‘Chạy ngay đi’ của Sơn Tùng M-TP?

Mai Davika là ai mà thành ‘nàng thơ’ trong MV ‘Chạy ngay đi’ của Sơn Tùng M-TP? Mai Davika wiki giúp bạn hiểu vì sao MV ‘Chạy ngay đi’ của…

Cày trên đồng ruộng trắng phau… uống nước giếng sâu đen ngòm là cái gì?

Đáp án câu cày trên đồng ruộng trắng phau khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm, thân dài thượt, ruột thẳng băng là cái gì? Cày trên…